THÀNH CÔNG

 

2018       Quán quân „Sao Đại Chiến - Celebrity Battle 2017“

2016       „Upcoming male singer of the year“ tại Elle Style Awards 2016

2015       Nghệ sĩ mới „Giải Làn Sóng Xanh 2015“

2015       Giải Nam nghệ sĩ mới „YAN VPOP20 Awards 2015“

2015       Top5 Nghệ sĩ đột phá „WECHOICE Awards 2015“

2015       Top Hit Music Video „Con Đường Tôi“ trên Vietnam Top Hits

2015       Man of the Year Newcomer báo „Thể thao Văn hoá và Đàn Ông“

2015       Quán quân Vietnam Idol 2015

2009       Á quân „Make US5 again“ trên Pro7

2009       Top 25 tại „Deutschland sucht den Superstar“

2008       Giải ba cuộc thi tiếng hát „Sing dich nach New York“

2008       Quán quân cuộc thi nhảy lần đầu tổ chức Kitzinger Dance Contests

2007       Quán quân „Deine Performance“ trên VIVA

                với 79% Khán giả bình chọn

2006       Quán quân tại Soccx-Castings & phần nhảy trong MV „Scream out loud“

2005       Á quân Đức và Châu Âu tại Dance4Fans

2004       Quán quân cuộc thi tài năng „Talent of the Future“

2004       Á quân Đức và Châu Âu tại Dance4Fans

2003       Á Quân Đức và Giải ba châu Âu tại Dance4Fans

2002       Biểu diễn truyền hình với Britney Spears tại „Kleine ganz Groß“ trên Sat1Pro7

2002       Quán quân châu Âu và quán quân Đức tại Dance4Fans

2001       Á Quân Đức tại Dance4Fans

 

 

 

              THÀNH CÔNG

 

2018       Quán quân „Sao Đại Chiến -

                Celebrity Battle 2017“

2016       „Upcoming male singer

                of the year“ tại

                Elle Style Awards 2016

2015       Nghệ sĩ mới

                „Giải Làn Sóng Xanh 2015“

2015       Nam nghệ sĩ mới

                „YAN VPOP20 2015 Awards“

2015       Top5 Nghệ sĩ đột phá

                „WECHOICE Awards 2015“

2015       Top Hit Music Video

                „Con Đường Tôi“ trên

                Vietnam Top Hits

2015       Man of the Year

                Newcomer 2015 báo „Thể thao

                Văn hoá và Đàn ông“

2015       Quán quân Vietnam Idol 2015

2009       Á quân „Make US5 again“ trên

                Pro7

2009       Top 25 tại „Deutschland sucht

                den Superstar“

2008       Giải ba cuộc thi tiếng hát

                „Sing dich nach New York“

2008       Quán quân cuộc thi lần đầu tổ chức

                Kitzinger Dance Contests

2007       Quán quân

                „Deine Performance“ trên VIVA

                với 79% khán giả bình chọn

2006       Quán quân Soccx-Castings

                & Phần nhảy trong MV

                „Scream out loud“

2005       Á quân Đức & Châu Âu tại

                Dance4Fans

2004       Quán quân cuộc thi tài năng

                „Talent of the Future“

2004       Á quân Đức & Châu Âu tại

                Dance4Fans

2003       Á quân Đức & giải ba

                châu Âu tại Dance4Fans

2002       Biểu diễn truyền hình

                với Britney Spears tại

                „Kleine ganz Groß“

                trên Sat1Pro7

2002       Quán quân châu Âu &

                quán quân Đức tại

                Dance4Fans

2001       Á quân Đức tại Dance4Fans